شرایط و قوانین

شرایط و قوانین در این بخش قرار دارد.

حذف کپی رایت اپن کارت فارسی (انتهای سایت) = عدم پشتیبانی تجاری و پاسخ به سوالات عزیزان خواهد بود.

همچنین ماژول های فروخته شده فقط برای یک دامین ست میشود و برای دامین های بعدی با تخفیف ماژول تقدیم میشود